Jan Žák

Fotograf, Montanista a nadšený cestovatel